Een printer vanaf uw computer registreren

Voordat u de printer registreert en een gebruikersaccount maakt, moet u de printer eerst aansluiten op het netwerk, zodat de printer kan worden gebruikt vanaf een computer. Volg de instructies van het installatieblad Hier beginnen om de printer te installeren en het netwerk in te stellen.
Opmerking:
Afhankelijk van het gebruikte model kan de installatie van Epson Connect meteen van start gaan na de eerste installatie van de printer. Als de procedure inderdaad wordt gestart, volgt u gewoon de instructies op het scherm.
Voor registratie en het gebruik van de Epson Connect-diensten is een internetverbinding noodzakelijk.
Om de printer te kunnen registreren moet JavaScript zijn ingeschakeld in uw browser.
Als u een proxyserver gebruikt om uw printer te verbinden met internet, controleer dan of de juiste proxyinstellingen zijn opgegeven in Internet Explorer.
U kunt de diensten niet gebruiken via een Wi-Fi Direct- of ad-hocverbinding.

Nieuwe registratie

Zet de printer aan.
Download en installeer Epson Connect Printer Setup via de volgende URL en start deze toepassing.
https://support.epson.net/ecsetup/
Er wordt nu automatisch gezocht naar printers. Selecteer de printer en klik op Next (Volgende).
Selecteer Printer Registration (Printer registreren) en klik op Next (Volgende).
De License Agreement (Licentieovereenkomst) wordt weergegeven. Selecteer Agree (Akkoord) en klik op Next (Volgende).
Plaats papier in de printer en klik vervolgens op OK wanneer het bevestigingsscherm wordt weergegeven.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens in te voeren en klik op Finish! (Voltooien!).
Na afloop van de registratie drukt de printer die u hebt geregistreerd een blad met instellingen en gegevens af en wordt er een e-mailbericht verzonden naar uw e-mailadres.
U kunt Epson Connect nu gebruiken.

Een extra printer registreren

Zet de printer aan.
Start Epson Connect Printer Setup en volg de instructies op het scherm.
Windows 10:
Klik op Start > EPSON > Epson Connect Printer Setup.
Windows 8.1/Windows 8:
Typ Epson Connect Printer Setup in de charm Search (Zoeken) en selecteer de toepassing.
Windows 7:
Klik op Start > All Programs (Alle programma's) > EPSON > Epson Connect Printer Setup en Epson Connect Printer Setup.
Mac:
Macintosh HD
> Applications (Programma's) > Epson Software en Epson Connect Printer Setup.
Opmerking:
Als u Epson Connect Printer Setup niet kunt vinden, download en installeer deze toepassing dan via de volgende URL en start de toepassing.
https://support.epson.net/ecsetup/
Er wordt nu automatisch gezocht naar printers. Selecteer de printer en klik op Next (Volgende).
Selecteer Printer Registration (Printer registreren) en klik op Next (Volgende).
De License Agreement (Licentieovereenkomst) wordt weergegeven. Selecteer Agree (Akkoord) en klik op Next (Volgende).
Plaats papier in de printer en klik vervolgens op OK wanneer het bevestigingsscherm wordt weergegeven.
Klik op I already have an account (Een nieuwe printer toevoegen) wanneer het registratiescherm voor een gebruikersaccount wordt weergegeven.
Volg de instructies op het scherm om uw gegevens in te voeren en klik op Add (Legg til).
Na afloop van de registratie drukt de printer die u hebt geregistreerd een blad met instellingen en gegevens af en wordt er een e-mailbericht verzonden naar uw e-mailadres.
U kunt Epson Connect nu gebruiken.